Home

Aktualności

Szanowni Rodzice!!!

W związku z prowadzoną w szkole akcją protestacyjną od 8 kwietnia 2019r. będą utrudnienia i nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne. Jednocześnie szkoła zapewni w dniach strajku zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły. Opiekę nad Państwa dziećmi będą sprawować nauczyciele, którzy zdecydowali o nie przystąpieniu do strajku. W ramach zajęć opiekuńczych uczniowie będą […]

Egzamin Dyplomowy

Informujemy, że EGZAMIN DYPLOMOWY dla uczniów kl. 6 OSSP i 4 LP odbędzie się zgodnie z harmonogramem Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.

Egzamin Gimnazjalny

Informujemy, że EGZAMIN GIMNAZJALNY dla uczniów kl. 3 OSSP odbędzie się zgodnie z harmonogramem OKE.

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Kliknij tu… aby pobrać informacje o konsultacjach. Kandydaci na konsultacje mogą przynieść do omówienia swoje prace plastyczne.

Dni Otwarte 6 kwietnia 2019r.

Zapraszamy wszystkich chętnych na Dni Otwarte Szkoły w dnich 6 i 27 kwietnia w godz. 10.00 – 14.00