KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JÓZEFA BRANDTA W RADOMIU 

 

03.09.2018r. – 21.06.2019r. – zajęcia dydaktyczne (37 tygodni wg arkusza organizacyjnego)  

03.09.2018r. – 21.06.2019r. – zajęcia dydaktyczne w Szkole Plastycznej im. J. Malczewskiego 

03.09.2018r. – 5.04.2019r. – zajęcia dydaktyczne w klasach maturalnych (28 tygodni) 

03.09.2018r. – 4.01.2019r. – zajęcia dydaktyczne w I semestrze (16 tygodni) 

07.01.2019r. – 21.06.2019r. – zajęcia dydaktyczne w II semestrze (21 tygodnie) 

 

DYŻURY WTORKOWE 

 1. Pierwszy wtorek miesiąca – konsultacje dla uczniów wg harmonogramów podanych przez nauczycieli (w ramach ppp) 
 1. Drugi wtorek miesiąca – Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg odrębnego harmonogramu  
 1. Trzeci wtorek miesiąca – posiedzenia zespołu wychowawczego, zespołów przedmiotowych oraz sekcji przedmiotów artystycznych 
 1. Konsultacje i spotkania z rodzicami –
  18.09.2018 (wywiadówka g.17.00),
  23.10.2018 (półwywiadówka),
  20.11.2018 (konsultacje),
  11.12.2018 (wywiadówka, informacja o proponowanych ocenach),
  10.01.2019/czwartek (wywiadówka-podsumowanie I semestru),
  5
  .03.2019 (konsultacje),
  19.03.201
  9 (wywiadówka-maturzyści),
  16.04.2019 (konsultacje),
  31.05.2019/piątek (wywiadówka) 

 

 

Ważne terminy i dni wolne od pracy zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie organizacji roku szkolnego i kalendarzem roku szkolnego 

 

3 września 2018r.  Rozpoczęcie roku szkolnego OSSP i LP godz. 9.00 
3 września 2018r.  Rozpoczęcie roku szkolnego Szkoły Plastycznej godz. 16.30 
14 października 2018r.  DEN (niedziela) 
1 listopada 2018r.  Wszystkich Świętych (czwartek) 
11 listopada 2018r.  Narodowe Święto Niepodległości (niedziela) 
23-31 grudnia 2018r.  Zimowa przerwa świąteczna 
1 stycznia 2019r.  Nowy Rok (wtorek) 
6 stycznia 2019r.  Święto Trzech Króli (niedziela) 
28.01 – 10.02.2019r.  Ferie zimowe 
18.04 – 23.04.2019r.  Wiosenna przerwa świąteczna 
15.04 – 25.04.2019r.  Egzaminy dyplomowe 
10-12.04.2019r.  Egzamin gimnazjalny  
30.04.2019r.  Pożegnanie Maturzystów 
1 maja 2019r.  Święto Pracy (środa) 
3 maja 2019r.  Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja /1791r. (piątek) 
20 czerwca 2019r.  Boże Ciało (czwartek) 
Egzaminy maturalne od 6 do 23 maja 2019r. 
6.05.2019r.  Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego – pp 
7.05.2019r.  Pisemny egzamin maturalny z matematyki – pp  
8.05.2019r.  Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego- pp 
21.06.2019r.  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
28.06.2019r.  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
22.06 – 31.08.2019r.  Wakacje 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie: 

Rozporządzenie MKiDN z 2 lutego 2011r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  

 

Liceum Plastyczne (8): 2.11.2018r. (piątek), 28-29.03.2019r., (czwartek, piątek), 30.04.2019r. (wtorek), 2.05.2019r.(czwartek), 6-7-8.05.2019r.,  

 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (10): 2.11.2018r. (piątek),  

28-29.03.2019r., (czwartek, piątek), 30.04.2019r. (wtorek),  2.05.2019r.(czwartek),
6-7-8.05.2019r.,  

 

Szkoła Plastyczna im. J.Malczewskiego: 2.11.2018r. (piątek), 28-29.03.2019r., (czwartek, piątek), 30.04.2019r. (wtorek),  2.05.2019r.(czwartek), 6-7-8.05.2019r., oraz dni podczas trwania rekolekcji w Zespole Szkół Plastycznych