Dokumenty szkoły

Statut i inne dokumenty szkoły:

STATUTY:

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH
STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH
STATUT LICEUM PLASTYCZNEGO
STATUT SZKOŁY PLASTYCZNEJ

 

PROGRAMY:

PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

 

REGULAMINY:

REGULAMIN SZKOŁY

REGULAMIN SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

 

EGZAMIN DYPLOMOWY:

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

PROCEDURY EGZAMINU DYPLOMOWEGO

WYMAGANIA DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

 

 

SYSTEM OCENIANIA:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

DOKUMENTACJA WYCIECZKI:

(dokumentację wycieczki należy przygotować za pomocą modułu „wycieczki” w e-Dzienniku)

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

PRELIMINARZ FINANSOWY WYCIECZKI

WZÓR KARTY WYCIECZKI

LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

ZGODA RODZICÓW

REGULAMIN WYCIECZKI – KONTRAKT

OBOWIĄZKI KIEROWNIKA WYCIECZKI I OPIEKUNÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI

OŚWIADCZENIE RODZICÓW