Ogłoszenia

HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA KANDYDATÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Kliknij tu… aby pobrać informacje o konsultacjach.

Kandydaci na konsultacje mogą przynieść do omówienia swoje prace plastyczne.