Samorząd uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący:
Olga Kleczkowska, kl. 2 LP B

Wiceprzewodniczący:
Jakub Stańczyk, kl. 4 OSSP

Członek zarządu:
Julia Fryszkowska, kl. 5 OSSP

Opiekunowie SU:
mgr Barbara Kwiecińska-Grzanka
mgr Agnieszka Kaszuba-Sambor