Samorząd uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący:
Zuzanna Chała, kl. 4 OSSP

Wiceprzewodniczący:
Gabriela Glegoła, kl. 5 OSSP

Opiekunowie SU:
mgr Barbara Kwiecińska-Grzanka
mgr Agnieszka Kaszuba-Sambor