Samorząd uczniowski

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczący:
Michał Ziętkowski , kl. 4 OSSP

Wiceprzewodniczący:
Małgorzata Batorska, kl. 5 OSSP

Członek zarządu:
Dominika Korycka, kl. 3 LP

 

Opiekunowie SU:
mgr Barbara Kwiecińska-Grzanka
mgr Agnieszka Kaszuba-Sambor