Struktury administracyjne

Organ prowadzący:

Gmina Miasta Radomia

 

Organ nadzorujący:

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Dyrektor szkoły:

Bożena Marczykowska

Wicedyrektor d/s kształcenia ogólnego:

Beata Nowak

Wicedyrektor d/s kształcenia artystycznego:

Barbara Woźniak-Sołtyska

 

Pracownicy administracji:

Iwona Sznajder – sekretarz szkoły

Sylwia Wiśniewska – główna księgowa

Małgorzata Gębura – referent księgowy

Adam Syta – specjalista do spraw gospodarczych, inspektor BHP