Programy MKiDN

Zadanie „Modernizacja wyposażenia pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu” sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.

Uroczyste przecięcie wstęgi

 

 

Uczniowie podczas pracy.

autor: Jagoda Kroczewska
autor: Iza Śmietanka
zainstalowane oprogramowanie Adobe CC

autor: Mateusz Sokołowski

nowy komputer

zmodernizowana pracownia