Ogłoszenia

Szanowni Rodzice!!!

W związku z prowadzoną w szkole akcją protestacyjną od 8 kwietnia 2019r. będą utrudnienia i nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne.

Jednocześnie szkoła zapewni w dniach strajku zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły. Opiekę nad Państwa dziećmi będą sprawować nauczyciele, którzy zdecydowali o nie przystąpieniu do strajku. W ramach zajęć opiekuńczych uczniowie będą uczestniczyć w festiwalu filmów o sztuce, warsztatach oraz zajęciach artystycznych i plenerowych.

Bożena Marczykowska

Dyrektor szkoły