Ogłoszenia

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z rysunku i malarstwa z p. Jakubem Strzeleckim w dniu 18.05.2018 r. (piątek) w kl. 1C działu wstępnego nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.