Ogłoszenia

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z rzeźby z p. Jackiem Szpakiem w dn. 31.10.2018 r. (środa) w kl. 1B działu wstępnego nie odbędą się.