Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego

Informujemy, że zajęcia z ceramiki w dniu 18.10.2017 r. (środa) – kl. 2A i 2B dział dziecięcy oraz zajęcia z rzeźby w dniu 19.10.2017 r. (czwartek) – kl. 1A dział wstępny i w dniu 20.10.2017 r. (piątek) – kl. 1C dział wstępny z p. Aleksandrą Dobrowolską nie odbędą się z powodu zwolnienia lekarskiego nauczyciela.