Ogłoszenia

Zadanie „Modernizacja pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

W dniu 19 listopada 2019r. o godz. 17.30 w obecności przedstawicieli Rady Rodziców naszej szkoły, dyrekcji oraz  nauczycieli odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej pracowni multimedialnej.  Wydarzeniu temu towarzyszyła wystawa grafiki komputerowej wykonanej przez uczniów z kl. 3LP B podczas zajęć projektowania graficznego. Opiekę artystyczną nad uczniami pełni p. Bartłomiej Kopiński.

Zakup nowych jednostek komputerowych i oprogramowania Adobe Creative Cloud została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dofinansowanie Infrastruktury Szkół Artystycznych w ramach projektu „Modernizacja pracowni multimedialnej w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu”.

FOTORELACJA z tego wydarzenia